HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Nuran TOSUN

Nuran TOSUN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu
Yüksek Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği B.D.
Doktora : Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği B.D.
Telefonu :
Odası :
E-Posta : nuran.tosun@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Yüksek Lisans Tezi: Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Alınan Koroner Önlemlerin İyileşme Sürecine Etkisinin Belirlenmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997.
Doktora Tezi: Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bakımında Vaka Yönetimi Modelinin Uygulanması, Doktora Tezi, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002. 

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Damla BAYRAK, Hipertansiyon Hastalarında Kalp Krizi ve İnmeden Korunmada Hemşirelik Faaliyetlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
2. Birsen ÇELİK, Kanser Hastalarının ve Yakınlarının Evde Bakım Hizmetleri Konusundaki Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
3. Özden TOR, Koroner Anjiyografi Öncesi Verilen Planlı Eğitimin Hastaların Kaygı Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
4. Nurten KALENDER, Diyaliz Yeterliğinin Öz Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
5. Gülcan BAĞÇİVAN, Kanser ağrısı yönetiminde hastadan kaynaklanan engellerin incelenmesi, 2008

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   Yönetilen Doktora Tezleri: 
1. Nurten KALENDER, Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenme Tedavisi Uygulanan Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümü Yapılıp Yapılmamasının Hasta Çıktıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2015.
2. İlknur ÇINAR, İntrakardiyak Defibrilatörlü (ICD) hastalarda planlı eğitim ve takip programının etkinliğinin değerlendirilmesi, 2010.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   1. ÜNVER, V., BAŞAK, T., TOSUN, N., ASLAN, Ö., AKBAYRAK, N.: Care Burden and Self-Efficacy Levels of Family Caregivers of Elderly People in Turkey. Holistic Nursing Practice, 30(3): 166-173, 2016.
2. ÖZEN, N., TOSUN, N., YAMANEL, L., ALTINTAŞ, N.D., KİLCİLER, G., ÖZEN, V.: Evaluation of the Effect on Patient Parameters of Not Monitoring Gastric Residual Volume in Intensive Care Patients on Mechanical Ventilator Receiving Enteral Feeding: A Randomized Clinical Trial. Journal of Critical Care, 33: 137-144, 2016.
3. TOSUN, N., KALENDER, N., ÇINAR, F.İ., BAĞCİVAN, G., YENİCESU, M., DİKİCİ, D., KAYA, D.: Relationship Between Dialysis Adequacy and Sleep Quality in Haemodialysis Patients. Journal of Clinical Nursing, 24: 2936-2944, 2015.
4. BAĞCİVAN, G., ÇINAR, F.İ., TOSUN, N., KORKMAZ, R.: Determination of Nursing Students’ Expectations for Faculty Members and the Perceived Stressors During Their Education. Contemporary Nurse, 50(1): 58-71, January 2015.
5. ÇINAR, Fİ., ÜNVER, V., ÇINAR, M., YILMAZ, S., ŞİMŞEK, İ., TOSUN, N., ERDEM, H., YILMAZ, F., PAY, S., DİNÇ, A.: Coping Strategies for Activities of Daily Living in Women Whose Hands Affected by Systemic Sclerosis. Journal of Clinical Nursing, 23: 1630-1638, 2014.
6. KALENDER, N., TOSUN, N.: Determination of the Relationship between Adequacy of Dialysis and Quality of Life and Self-care Agency. Journal of Clinical Nursing, 23: 820-828, 2014.
7. ÇINAR, F.İ., TOSUN, N., KÖSE, S.: Evaluation of an Education and Follow-Up Programme for Implantable Cardioverter Defibrillator-Implanted Patients. Journal of Clinical Nursing, 22: 2474-2486, 2013.
8. YAVA, A., KOYUNCU, A., TOSUN, N., KILIÇ, S.: Effectiveness of Local Cold Application on Skin Burns and Pain after Transthoracic Cardioversion. Emergency Medicine Journal, 29: 544-549, 2012.
9. ORTABAĞ, T., ÖZDEMİR, S., BAKIR, B., TOSUN, N.: Health Promotion and Risk Behaviors Among Adolescents in Turkey. The Journal of School Nursing, 27(4): 304-315, 2011.
10. YAVA, A., TOSUN, N., ÜNVER, V., ÇİÇEK, H.: Patient and Nurse Perceptions of Stressors in the Intensive Care Unit. Stress and Health, 27: e36–e47, 2011.
11. YAVAN, T., AKYÜZ, A., TOSUN, N., İYİGÜN, E.: Women’s Breast Cancer Risk Perception and Attitudes toward Screening Tests. Journal of Psychosocial Oncology, 28: 189-201, 2010.
12. BAĞÇİVAN, G., TOSUN, N., KÖMÜRCÜ, Ş., AKBAYRAK, N., ÖZET, A.: Analysis of Patient-Related Barriers in Cancer Pain Management in Turkish Patients. Journal of Pain and Symptom Management, 38(5): 727-737, 2009.
13. TOSUN, N., YAVA, A., ÜNVER, V., AKBAYRAK, N., HATİPOĞLU, S.: Uzun Süreli Mekanik Ventilsyon Tedavisi Alan Hastaların Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma (Experiences of Patients on Prolonged Treatment with Mechanical Ventilation: A Phenomenological Study). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 29 (3): 648-658, 2009.
14. YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H., YAVAN, T., TERAKYE, G., HATİPOĞLU, S.: Nurses’ Perceptions of The Barriers to and The Facilitators of Research Utilization in Turkey. Applied Nursing Research, 22(3): 166-175, August 2009.
15. ACAR, E., ÇİÇEK, H., KILIÇ, S., TOSUN, N.: The Evaluation of Information Requirements of the Intensive Care Nurses in End-Stage Renal Failure Patients’ Care. Balkan Military Medical Review, 19(1): 10-18, 2016.
16. KALENDER, N., TOSUN, N.: Nursing Studies about Central Venous Catheter Care: A Literature Review and Recommendation for Clinical Practice. International Journal of Caring Sciences, 8(2): 461-477, May-August 2015.
17. ÇİÇEK, H.S., ARMUTCU, B., DİZER, B., YAVA, A., TOSUN, N., ÇELİK, T.: Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit and the Affecting Factors.  International Journal of Caring Sciences, 7(1):324-332, 2014.
18. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., ÖZCAN, C., YILDIZ, D., DİZER, B.: Knowledge and Attitudes of Nurses about Pain Management in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 6(3): 494-504, 2013.
19. ÜNVER, V., AKBAYRAK, N., TOSUN N.: Efficiency of the Peer Tutoring Model in Skills Training. HealthMED, 5(5): 1091-1099, 2011.
20. TOSUN, N., YILDIZ, D., DAL, U., HATİPOĞLU, S.: Evaluation of Taking Order and Risk of Facing With Medical Errors for Nurses in a Mİlitary Hospital in Turkey. Balkan Mİlitary Medical Review, 10(2): 59-64, April 2007. 
21. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Global Case Management-Using The Case Management Model for The Care of Acute Myocardial Infarction Patients in a Military Hospital in Turkey (Doktora tezi). Lippincott’s Case Management Journal, 11(4): 207-215, July-August, 2006.
 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   1. KALENDER, N., TOSUN, N.: .: Nursing Studies about Central Venous Catheter Care: A Literature Review and Recommendation for Clinical Practice. Poster Presentation. 41st EBMT Annual Meeting, İstanbul, 22-25 March 2015. (Abstract, Bone Marrow Transplantation, 2015, 50: S528-5289, Suppl.1)
2. TOSUN,N.:  Analysis of Nursing Researches about Cardiac Rehabilitation in Turkey. Oral Presentation, 5th Asian Preventive Cardiology and Cardiac Rehabilitation Conference Cum 9th Certificate Course in Cardiac Rehabilitation, Hong Kong, 6-9 November 2014.
3. TOSUN, N., KALENDER, N.: Determination of Nurses’ Knowledge Level about Total Parenteral Nutrition in a Training Hospital. Poster Presentation. Sigma Theta Tau International 42nd Biennial Convention, Indianapolis-Indiana-USA, 16-20 November 2013.
4.TOSUN, N., …(26 isim): Qualifications Working Conditions and Problems of Nurses Working in Internal Medicine Clinics in Turkey. Poster Presentation, 10th Congress of The European Federation of Internal Medicine, Atina, Yunanistan, 5-9 Ekim 2011. (Abstract, European Journal of Internal Medicine, 2011, 22: S111, Suppl. 1)
5. ARMUTÇU, B., ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN, N., ÇELİK, T.: Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Care Unit and of the Affecting Factors, Poster Presentation. 23rd ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) Congress, Barcelona, Spain, 9-13 October 2010. (Abstract, Intensive Care Medicine, 2010, 36; S308, Suppl 2).
6. DOĞRU, A.G., YAVA, A., BİLGİN, F., ÇİÇEK, H., TOSUN, N.: The Use of the Early Warning Score System in Assessment of Patients in Post Anaesthesia Care Unit, Poster Presentation. 23rd ESICM (European Society of Intensive care Medicine) Congress, Barcelona, Spain, 9-13 October 2010. (Abstract, Intensive Care Medicine, 2010, 36; S424, Suppl. 2).
7. BAĞÇİVAN, G., AKBAYRAK, N., ÇINAR, F.İ., TOSUN, N.: Evaluation of the Relationship between Level of Nursing Care Satisfaction and Symptoms Experience Due to Chemotherapy in Cancer Patients, Poster Presentation.  7th EONS Spring Convention, The Hague, Netherlands, 15-16 April 2010. (Absract, European Journal of Oncology Nursing, 2010, 14: S27).
8. ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN, N.: Keeping ICU Nurses from Exhaustion, Poster Presentation. 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.
9. ÇİÇEK, H., DEMİRTAŞ, A., TOSUN, N.: Being the Nurse for a Decerebrate Patient: A Phenomenological Study. Oral Presentation, 10th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 6th Annual Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Florence-Italy, 28 August-1 September 2009.
10. BAĞÇİVAN, G., TOSUN, N., KÖMÜRCÜ, Ş., AKBAYRAK, N.: Analysis of The Patient-Related Barriers in Cancer Pain Management in Turkish Patients. Poster Presentation, MASCC/ISOO 2009 (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) International Symposium, Rome, Italy, June 25-27, 2009. (Abstract, Supportive Care in Cancer, 2009, 17 (7): 949.)
11. KALENDER, N., ARPACI, F., TOSUN, N.: Comparison of The Effectiveness of Glutamin and Triple Gargle for Prevention of Mucositis Development in Patients Who Have Undergone Bone Marrow Transplantation. Poster Presentation, MASCC/ISOO 2009 (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) International Symposium, Rome, Italy, June 25-27, 2009. (Abstract, Supportive Care in Cancer, 2009, 17 (7): 908-909.)
12. DİNÇ, A., ÇINAR, F.İ., TOSUN, N., AKBAYRAK, N., ŞİMŞEK, İ., ÇINAR, M., ERDEM, H., PAY, S., KILIÇ, S., YILMAZ, S.: Development of A “Drug Information Booklet” For Rheumatology Patients And Comparison of The Effectiveness of Verbal vs. Written Instruction. Oral Presentation, Annual European Congress of Rheumatology, Copenhagen, Denmark, 10-13 June 2009.
13. YAVA, A., TOSUN, N., ÇİÇEK, H., ÇINAR, F.İ., ÇINAR, M., KILIÇ, S.: The Cardiovascular Risk and Risk Perception of Women Applying To A Primary Care Medical Clinic in Military Quarters. Poster Presentation, 8th Congress of The European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27-30 May 2009. (Abstract, European Journal of Internal Medicine, 2009, 20 (Suppl. 1): S269.)
14. ÇİÇEK, H., DEMİRTAŞ, A., TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Nurses’ Communication Experiences with Renal Failure Patients: A Phenomological Study. Poster Presentation, 8th Congress of The European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27-30 May 2009. (Abstract, European Journal of Internal Medicine, 2009, 20 (Suppl. 1): S141-142.)
15. BAĞÇİVAN, G., AKBAYRAK, N., TOSUN, N.: Systematic Approach in Psychosocial Aspect of Chronic Disease With Nursing Diagnosis. Poster Presentation, 8th Congress of The European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27-30 May 2009. (Abstract, European Journal of Internal Medicine, 2009, 20 (Suppl. 1): S82-83.)
16. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., YANMIŞ, N., AKBAYRAK, N.: Factors Influencing Use of Research Results by Cardiology and Cardiovascular Surgery Nurses. Oral Presentation, 4th. Congress of Update in Cardiology and Cardiovasculer Surgery, 28 November -2 December 2008, Antalya. (Abstract, Clinical Cardiology, 2008; 31: 44.)
17. ÇİÇEK, H., ÖZCAN, C., TOSUN, N., YAVA, A.: Experiences of ICU Patients’ Relatives in ICU: Do Not Forget Us. Oral Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.
18. TOSUN, N., YAVA, A., ÇİÇEK, H., ÖZCAN, C.: ICU Nurses’ Communication Experiences with Close Relatives. Poster Presentation, 3rd EfCCNa Congress, Florence-Italy, 9-11 October 2008.
19. BAĞÇİVAN, G., TOSUN, N., AKYOL, M.: Nursing Students’ Usage of Nursing Process in the Integrated Education System. Poster Presentation, 56 th Session of the International Statistical Institute, Lisboa, Portugal, 22-29 August 2007.
20. TOSUN, N., KAYA, T., BEBİŞ, H., HATİPOĞLU, S., AKBAYRAK, N.: An Educational Method to Teach The Concept of Health and Disease to GMMA Nursing School Students: “Being Admitted To The Hospital While As A Patient”. Oral Presentation, 11th Congress Of Balkan Military Medical Commitee, Athens, 18-22 June 2006.
21. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Implementation of The Case Management Model For The Care of The Patients Who Have Had Acute Myocardial Infarction. Poster Presentation, 11th Congress Of Balkan Military Medical Commitee, Athens, 18-21 June 2006.
22. YILDIZ, D., TOSUN, N., DAL, Ü.: Evaluation of Risk Situation of Nurses in Receiving Orders and Risks Assessment Against Encountering Medical Mistakes. Oral Presentation, 7th Congress Of Balkan Military Medical Commitee, Athens, 6-10 October 2002.
23. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: To Determine The Effect of Coronary Precautions on Post MI Patients in Recovering Process. Poster Presentation, 3rd Congress of Balkan Military Medical Commitee, Athens, 11-13 May 1998.
 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   1. KALENDER, N., TOSUN, N., KILIÇ, S.: Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Total Parenteral Nutrisyona İlişkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 7(1): 10-19, 2015. 
2. KALENDER, N., TOSUN, N., BAĞCİVAN, G., ÇINAR, F.İ., YILMAZ, M.İ., EYİLETEN, T., YENİCESU, M., KAYA, D., DİKİCİ, D.: Evaluation of Knowledge About and Attitudes Towards Kidney Transplantation in Patients Undergoing Hemodalysis Treatment. Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal, 24(2): 202-206, 2015.
3. KALENDER, N., TOSUN, N.: Endotrakeal Aspirasyon Öncesinde Tartışmalı Bir Uygulama: Serum Fizyolojik Kullanımı Gerekli mi? Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(2): 82-89, 2015.
4. YILDIZ, D., EREN FİDANCI, B., ÜNVER, V., SARAY KILIÇ, H., YAVA, A., TOSUN, N.: Views of Senior Nursing Students on Patient Safety. Gülhane Tıp Dergisi, 55(4):269-275, 2013.
5. ÇINAR, F.İ., TOSUN, N., AKBAYRAK, N., ŞİMŞEK, İ., ÇINAR, M., ERDEM, H., PAY, S., KILIÇ, S., YILMAZ, S., ÇETİNKAYA, S., DİNÇ, A.: Comparison of the Efficacy of Written Information vs. Verbal plus Written Information in Rheumatic Patients Who Receive Colchicine Treatment. Gülhane Tıp Dergisi, 55: 94-100, 2013.
6. ÇİÇEK, H., YAVA, A., DEMİRTAŞ, A., TOSUN, N., ÖZCAN, C.T., AKBAYRAK, N.: Bitkisel Hayattaki Hastalara Bakım veren Hemşirelerin Deneyimleri. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi (Anatolian Journal of Clinical Investigation), 6(3): 162-168, 2012.
7. ÇINAR, F.İ., TOSUN, N., KÖSE, S.: İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Hemşirelik Bakımında Planlı Eğitim ve Takip Programı. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri 4(1): 45-53, 2012.
8. ORTABAĞ, T., TOSUN, N., BEBİŞ, H., YAVA, A., ÇİÇEK, H., AKBAYRAK, N.: Yatağın Diğer Tarafı: Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Amaçlı Hastaneye Yatma Deneyimleri. Gülhane Tıp Dergisi, 52: 189-197, 2010.
9. ÇINAR, F.İ., AKBAYRAK, N., ÇINAR, M., KARADURMUŞ, N., ŞAHİN, M., DOĞRU, T., SÖNMEZ, A., TOSUN, N., KILIÇ, S.: The Effectiveness of Nurse-led Telephone Follow-up in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 14: 1-5, 2010.
10. ÇİÇEK, H., YAVA, A., TOSUN, N.: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin ve Ailelerinin Eğitimi. Hastane ve Yaşam Dergisi, 5 (51): 67-73, 2009.
11. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N., YANMIŞ, N., KOYUNCU, A., GÜLER, A., AKBAYRAK, N.: Kardiyoloji Ve Kalp Damar Cerrahisi Hemşirelerinin Araştırma Sonuçlarını Kullanmalarını Etkileyen Faktörler. Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi (Anatolian Journal of Clinical Investigation), 2(4): 160–166, 2008.
12. TOSUN, N., OFLAZ, F., AKYÜZ, A., KAYA, T., YAVA, A., YILDIZ, D., AKBAYRAK, N.: Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin İntörn Eğitim Programından Beklentileri ile  Program Sonunda Kazanım ve Önerilerinin Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3): 164–171, 2008.
13. TOSUN, N., AKYÜZ, A.: Hemşirelik Eğitiminde Bir Yöntemi Hatırlatma: Kavram Haritaları. Hemşirelik Forumu Dergisi, 11(1): 22–29, 2008.
14. AKYÜZ, A., TOSUN, N., YILDIZ, D.: Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri. Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6):459–464, 2007.
15. YAVA, A., ÇİÇEK, H., TOSUN, N.: Acil Servisin Yaşlı Bireyler Tarafından Kullanımı: 16 287 Başvurunun Değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, Ocak-Nisan: 76–81, 2007.
16. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Sağlık Hizmetlerinde Olgu Yönetimi. Sendrom Dergisi, 18(12): 92–97, 2006.
17. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Çeşitli Rahatsızlıklarla Geriatri Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların İlaç Kullanım Özellikleri ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 5(6): 40–45, 2002.
18. TOSUN, N., AKBAYRAK, N.: Sağlık Ekibi ve Ekibin Bir Üyesi Olarak Hemşirenin Rolü. Sendrom Dergisi, 14(1): 133–137, 2002.
19. SEKMEN, K., TOSUN, N.: Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek İmgelerinin Belirlenmesi ve Motivasyonlarının Yükseltilmesine Yönelik Bir Grup Çalışması Örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi, 4 (1): 7–11, 2001.