HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Betül TATLIBADEM

Betül TATLIBADEM

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu : 03422118080
Odası : 1516
E-Posta : betul.tatlibadem@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1989 yılında Gaziantep'te doğdu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan 2010 yılında onur öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2016 yılında "Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Bunu Etkileyen Faktörler” konulu tezi ile Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 2013-2015 yılları arasında Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde çalıştı. 2014 yılında Bilecik Valiliği ve Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kanser Erken Teşhis ve Tarama Çalışmalarında başarı belgesi aldı. 2015 yılından beri Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.   

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   Ulaş,B.,Tatlıbadem, B.,Nazik , F.,Sönmez , M.,Uncu , F. “Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler” Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, 4(1): 71-75
 
Öztürk, M., Yurdagül, G., Tatlıbadem B., " Yaşlı Bakım Teknikeri Öğrencilerinin Bölüme Yönelik Düşüncelerinin Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2016, 5(2): 1-9
 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1    
Ulaş,B.,Tatlıbadem, B.,Nazik , F.,Sönmez , M., “Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler” 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Poster Bidiri 2013. Antalya 
 
Tatlıbadem, B., Karanfil, F.,Balcı, Ö.,Akbulut, A B., Yılmazel, G., Selvi Karaman, F.,Güler, S. “Bilecik KETEM’de Kanser Tanısı Alan Kadın Hastaların Duygu Durumlarının Belirlenmesi” Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu Sözel Bildiri 2014. Ankara
 
Tatlıbadem, B.,Güler ,S., Balcı, Ö. “Bilecik Ketem’ e Başvuran Kadınların Meme Kanseri, Meme Muayenesi Ve Mamografi Hakkındaki Bilgilerinin Değerendirilmesi” 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Poster Bildiri 2014. Edirne
 
Tatlıbadem, B. , Öztürk ,M. , Balcı, Ö.  "Bilecik Ketem’ e Başvuran Kadınlarda Kendi Kendine Meme Muayenesi Sıklığı ve Etki Eden Faktörler" 21. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildiri 2015. Antalya
 
Öztürk, M., Yurdagül, G., Tatlıbadem B., " Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgileri ve Bu Konudaki Eğitim Gereksinimleri " 3. Karadeniz Meme Kongresi Poster Bildiri 2015. Samsun  

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1   ·         15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Katılım Sertifikası
·         ISO 9001 Temel KYS Eğitimi, Katılım Sertifikası
·         16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Katılım Sertifikası
·         Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Haftası, Katılım Sertifikası
·         Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Haftası, Teşekkür Belgesi
·         Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği,  Katılım Sertifikası 
·         Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği, Teşekkür Belgesi
·         Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği, “Uygulamalı Temel EKG Kursu” Katılım Sertifikası
·         Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü “Sağlık Personeli Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi” , Katılım Sertifikası
·         17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Katılım Sertifikası
·         2015 Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Katılım Sertifikası 
-         Hasan Klyoncu Üniversitesi İlk Yardım Kursu Katılım Sertifikası 
-         Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Kamu Hastaneleri "Gaziantep Yenidoğan Günleri"  Katılım Sertifikası
-        Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Kamu Hastaneleri " Gaziantep Yenidoğan Günleri" Teşekkür Belgesi
-