HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Çiğdem KÖÇKAR

Çiğdem KÖÇKAR

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Yüzücü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora : Atatürk Üniversite Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Telefonu :
Odası :
E-Posta : cigdem.kockar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik Yüzüncü  Yıl Üniversitesi 2002
Y. Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Atatürk Üniversitesi 2005
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Atatürk Üniversitesi 2010
 

Araştırma Konuları

1. Gürol A, Çapık C, Apay S, Köçkar Ç. Relationship Between Parenteral Smoking and Respiratory  Ilnes in Infants. HealthMed.5(2)2011.
2.  Aliosmanoğlu B, Köçkar Ç.  The Relationship of Hand Dominance and Dominant Eye to Some Disease of University Students. İnternational Journal of Experimental and Clinical Anatomy. 8. 123.2014
   3. Okanlı A, Özer N,Akyıl R, Köçkar Ç. Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 9(4):2006.
    4.Köçkar Ç, Uzun Ö. Lomber Disk Herni Ameliyatı Olan Hastalarda Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşireik Yüksekokulu Dergisi. 10(4):2007.
    5.Özer N, Köçkar Ç, Yurttaş A. Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 12(3):2009.
   6. Köçkar Ç, Gürol A. Anxiety, Agression and Self-Esteem Analysis trough Picture in Children With Cancer. Florence Nightigale Hemşirelik Dergisi. 21(1):2013.

Akademik Özgeçmiş

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM119 Hemşirelik Esasları l Zorunlu6
2 HEM120 Hemşirelik Esasları ll Zorunlu8
3 HEM213 Hemşireliğe Özel Farmakoloji Zorunlu2
4 HEM309 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği Zorunlu2