HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İsmail AKSU

İsmail AKSU

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Hemşirelik
Yüksek Lisans : İç Hastalıkları Hemşireliği
Doktora : İç Hastalıkları Hemşireliği
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ismail.aksu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : https://www.linkedin.com/in/ismail-aksu-95887b94/
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Arş.  Gör. İsmail AKSU 1991 yılında Ankara’da doğdu. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2018 yılından itibaren İç Hastlaıkları Hemşireliği'nde doktora yapmaktadır.

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş. Gör.2014-09-14 Hemşirelik Bölümü, Sağlık Blimleri Fakültesi, Üsküdar Üniversitesi
2 Arş. Gör.2017-05-15 Hemşirelik Bölümü, Sağlık Blimleri Yüksekokulu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016-11-24 Aksu İ, Erdim A. Ameliyathane Hemşirelerinin İşe Bağlı Gerginlik ve Stresle Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi. 24-26 Kasım 2016, İstanbul.
2 2016-04-28 Babaoğlu E, Ardıç E, Aksu İ, Zorlu B, Çelik B. Hemşirelik Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı Hakkında ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi. 15. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.
3 2016-04-28 Aksu İ, Erol M, Şahin E, Arı B, Demir H. Öğrenci Hemşirelerde Sosyal Medya Kullanımı. 15. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.
4 2016-04-28 Babaoğlu E, Ardıç E, Aksu İ, Açık A, Kök S, Tezcek Ş. Bir Vakıf Üniversitesinde Eğitim Gören Öğrencilerinin Ruhsal Belirtilerinin Değerlendirilmesi. 15. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 28-29 Nisan 2016, Eskişehir.
5 2015-10-14 Ateş S, Dede ZT, Dündar M, Özbek MN, Olgun N, Aksu İ. Tip1 Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesi Düzeyleri İle Depresyon, Kaygı ve Bireysel/Sağlık-Hastalık Özellikleri İlişkisi. 17. İç Hastalıkları Kongresi. 14-18 Ekim 2015, Antalya.
6 2015-04-22 Akgün M, Ardıç E,  Aksu İ, Tuğ B,  Perçin A, Öz M, Özcan M,  Uçar D, Tınaz M. Üniversitede Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Hijyenik Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 14. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Kayseri.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2018-10-23 Düzenleyici Komite Üyeliği, Zeugma Sağlık Araştırmalar Sempozyumu, 2018
2 2018-08-01
İçerik Editörlüğü, Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi: 2018 -
3 2018-04-05 Düzenleyici Komite Üyeliği, 3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2018
4 2017-06-01
WEB İçerik Editörlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 2017 -
5 2017-06-01
WEB İçerik Editörlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2017 -
6 2015-05-12 Düzenleyici Komite Üyeliği, Sağlık Hizmetlerinde Fütüristik Yaklaşım Paneli, 2015
7 2015-01-01 Eğitim Koordinatörü, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2015 – 2017
8 2014-09-15 WEB İçerik Editörlüğü, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 2014 – 2017