Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hemşirelik
Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Hemşirelik

Programın Amacı

Hemşirelikte lisans programı öğrenciye, değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun hemşirelik bakımı vermek için gereken bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı; kazanmış olduğu bilgileri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Açıklamalar

Bu bölüme girecek olan öğrenciler, 4 yıllık eğitim sürecinden sonra başarılı olmaları halinde "Hemşire" ünvanı alarak mezun olacaklardır. Hemşire birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde birey, aile ve toplum için hemşirelik bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık profesyonelidir. Hemşireler mezuniyetlerini takiben, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, özürlü vb) kurulmuş olan bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, yönetici, koordinatör, yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

where can i get std tested open signs of venereal disease
my husband thinks i cheated blog.e-lecta.com my husband cheated on me blog
wife cheat story classic-color.com meet to cheat
i cheated on my husband with my ex dream my husband cheated why did i cheat on my husband
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Zorunlu2
2 İNG111 Ingilizce I Zorunlu3
3 HEM119 Hemşirelik Esasları l Zorunlu6
4 HEM113 Anatomi I Zorunlu3
5 HEM103 Fizyoloji I Zorunlu3
6 HEM121 Kişiler Arası İlişkiler Zorunlu2
7 HEM115 Temel Biyokimya Zorunlu2
8 HEM111 Histoloji Zorunlu2
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 Zorunlu2
2 İNG112 İngilizce II Zorunlu3
3 TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu2
4 HEM120 Hemşirelik Esasları ll Zorunlu8
5 HEM114 Anatomi II Zorunlu3
6 HEM104 Fizyoloji II Zorunlu3
7 HEM106 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu3
8 HEM116 Klinik Biyokimya Zorunlu2
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM211 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu10
2 İNG211 Ingilizce III Zorunlu3
3 HEM213 Hemşireliğe Özel Farmakoloji Zorunlu2
4   Alan Seçmeli Seçmeli2
5   Alan Seçmeli Seçmeli2
6   Serbest Seçmeli Seçmeli2
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM212 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu10
2 İNG212 İngilizce IV Zorunlu3
3 HEM214 Beslenme Zorunlu2
4   Alan Seçmeli Zorunlu2
5   Serbest Seçmeli Seçmeli2
6   Alan Seçmeli Seçmeli2
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM331 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Zorunlu10
2 HEM303 Hemşirelikte Eğitim Zorunlu2
3 HEM309 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği Zorunlu2
4 HEM307 Mesleki İngilizce l Zorunlu3
5   Alan Seçmeli Seçmeli2
6   Alan Seçmeli Seçmeli2
7   Serbest Seçmeli Seçmeli2
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM332 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu10
2 HEM306 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik Zorunlu2
3 HEM304 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu2
4 HEM308 Mesleki İngilizce II Zorunlu3
5   Alan Seçmeli Seçmeli2
6   Alan Seçmeli Seçmeli2
7   Serbest Seçmeli Seçmeli2
8   Alan Seçmeli Seçmeli2
9 HEM417 Çevre Sağlığı Seçmeli2
7.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM407 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu10
2 HEM405 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu10
3   Alan Seçmeli Seçmeli2
4   Serbest Seçmeli Seçmeli2
8.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HEM406 İntern Eğitimi Zorunlu16
2 HEM408 Bitirme Projesi Seçmeli3