Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Nermin OLGUN
Prof. Dr. Ayla YAVA
Prof. Dr. Nuran TOSUN
Dr. Ög. Üyesi Çiğdem KÖÇKAR
Dr. Ög. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM
Dr. Ög. Üyesi Feride ENGİN YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Betül TOSUN
Öğretim Görevlisi Selver GÜLER
Öğretim Görevlisi Sezer AVCI
Öğretim Görevlisi Betül TATLIBADEM
Araştırma Görevlisi Ezgi DİRGAR
Araştırma Görevlisi İsmail AKSU
Dr. Ög. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu : 03422118080
Odası : 1502
E-Posta : zerrin.cigdem@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Zerrin ÇİĞDEM
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   6.1.1. Akdovan T. Sağlıklı Yenidoğanlarda Ağrının Değerlendirilmesi, Emzik Verme ve Kucağa Alma Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999
6.1.2. Sertler Ş. Kronik Hastalık Tanısı Konmuş Hastanede Yatan 6 Yaş Üstü Çocuklarda Duygusal İhmal ve İstismarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2002
6.1.3. Tarı KA. Prematüre Bebeklerde Biberonla Beslenmeye Geçiş Sırasında Uygulanan Geleneksel ve Gelişimsel Bakım Yönteminin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003
6.1.4. Akın S. Günlük Pasif Fiziksel Aktivitenin Preterm Bebeklerin Büyümesine Etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003 2
6.1.5. Bozkurt H. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003
6.1.6. Akman MÖ. Sağlık Bakanlığı işli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süt Çocuğu Servisinde Yatan Hastaların Aşılanma Durumu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
6.1.7. Dereli F. 2-5 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Beslenme Özellikleri ve Aile Etkileşimi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
6.1.8. Erkan GH. Umblikal Ven Katateri Olan Yenidoğanlarda Göbek Bakımında Kullanılan İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
6.1.9. Aydın M. Preterm Bebeklerde Taburculuk Öncesi Spine Pozisyonda Kalma Sürecinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007
6.1.10. Karaayvaz T. Sağlıklı Yenidoğanlarda Venöz Kan Alımı Sırasında Oluşacak Ağrının Önlenmesinde EMLA ve Oral Sukrozun Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009
6.1.11. Tekeli S. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyku Kalitelerinin ve Sınav Kaygılarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009
6.1.12. Yamak Ç. P. Meningomyeloselli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Stresle Baş Etme Durumlarının Değerlendirme. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009
6.1.13. Kesicioğlu A. A. 0 – 1 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Genişletilmiş Yeni Doğan Tarama Programına İlişkin Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009
6.1.14. Cingöz Ş. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarında Vasküler Erişim Yollarının Kullanım Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörler, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   6.2.1. Tarı KA. Yenidoğan Transport Hizmetlerinde Mevcut Durum ve Transport Fizyolojik Stabilite Risk İndeks Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 2008 
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   7.1.1. Pek H, Yıldırım Z, Akdovan T, Yılmaz S. Self-Esteem in Turkish Diabetic Children. Journal of Pediatric Nursing, 17:4, 279-282, August 2002 3
7.1.2. Yiğit F, Ciğdem Z, Temizsoy E, Cingi ME, Korel O, Yıldırım E, Ovalı F. Does Warming the Breasts Affect the Amount of Breastmilk Production? Breastfeed Medicine, 7:6, 487-488, 2012. ISSN: 1556- 8253. 
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   7.2.1. Pek H, Yıldırım Z, Akdovan T.D. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Beceri Gelişimi: Longitudinal Bir Çalışma. 1. International and 8. National Nursing Congress, Congress Book, 428-430, October 29-November 2, 2000
7.2.2. Pek H, Yıldırım Z. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda İlk Kez Uygulanan Yenidoğan İntern Programının Değerlendirilmesi. 1. International and 8. National Nursing Congress, Congress Book, 426-427, October 29-November 2, 2000
7.2.3. Yıldırım Z. Nursing Care for the Ventilated Baby. Journal of Perinatal Medicine. 29, p.2, Supplement II, 2001
7.2.4. Akdovan T, Yıldırım Z. Assesment of Pain in Healthy Neonates, Investigation of the Effects of Pacifying and Holding in Arms. Journal of Perinatal Medicine. 29, p.43, Supplement II, 2001
7.2.5. Yıldırım Z. Neonatal Intensive Care Nursing. Journal of Perinatology. 10(3), 160-161, Abstract Book, 2002
7.2.6. Çiğdem Z, Karakoç T.A. Yenidoğan / Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde ECMO. New Technological Developments in Health Care, 1. International Symposium. Symposium CD, KunduAntalya, Türkiye, April 9-14 2005
7.2.7. Bozkurt H, Çiğdem Z. Newborn Pain Management by the NICV nurses. 1st European Transcultural Nurses Association (ETNA) International Conference. Conference CD, Çeşme-İzmir, Türkiye June 4-6, 2007
7.2.8. Karaayvaz T, Cigdem Z, Gökmen E, Erener E T. Altınkaya N. The effectiveness of oral sucrose and topikal EMLA application in redusing neonatal pain during venepuncture. The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics. Congres CD, Johannesburg, South Africa, August 4-9 2010
7.2.9. Cigdem Z, Durgun D, Arslan H. Relationship between preterm babies state of health and parent stres levels in neonatal intensive care units. The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics. Congres CD, Johannesburg, South Africa, August 4-9 2010 4
7.2.10. Erkan G H, Cigdem Z. Comparing the effectiveness of two different methots that were used in umbilical care of newborns who have umbilical venous catheter. The 26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics. Congres CD, Johannesburg, South Africa, August 4-9 2010 
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1   7.6.1.1. Yazıcı S, Yıldırım Z. Sistemler Kuramı Betty Newman.Velioğlu P. (Ed). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. 3 (9), 406-449, Laş Ofset, İstanbul, 1999.
7.6.1.2. Çiğdem Z. YYBÜ’de Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Prensipleri ve Ağrı Yönetimi. Karadaş EG. (Ed). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Oryantasyon Kitabı. 186-211, Acıbadem Sağlık Grubu Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978-605-86769-3-0 
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   8.1. Marmara Üniversitesi Hastanesinde Hemşire İnsan Gücünün Planlaması. Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1995 (Araştırmacı)
8.2. 0-6 Yaş Evde Çocuk Bakım ve Eğitim Elemanı Yetiştirme Programı. Beşiktaş Belediyesi, İŞKUR, AB Projesi, İstanbul, 1 Ocak-31 Aralık 2005 ( Eğitimci Eğiticisi, Uzman Eğitimci)
8.3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Fizik Koşulların İyileştirilmesi ve Çalışanların Eğitiminin Bakım Kalitesine Etkileri Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Projesi, Kasım 2006-Ocak 2008 (Proje Yürütücüsü, Uzman Eğitimci)
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1   9.1. Marmara Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Kurucu Üye ve Dahili Bilimler Başhemşireliği, 1990–1998
9.2. Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 1993-1994
9.3. Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı, 1996-2003
9.4. Maltepe Üniversitesi HemşirelikYüksekokulu, Müdür Vekilliği, Kasım 2010-Mart 2011
9.4. İstanbul Bilim Üniversitesi FNH Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği Ekim 2013-…… 
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   10.1. İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği üyesi
10.2. Türk Hemşireler Derneği
10.3. Çocuk Hemşireleri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) 10
10.4. Yenidoğan hemşireleri derneği 
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   11.1. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü, 1996