Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Nermin OLGUN
Prof. Dr. Ayla YAVA
Prof. Dr. Nuran TOSUN
Dr. Ög. Üyesi Çiğdem KÖÇKAR
Dr. Ög. Üyesi Zerrin ÇİĞDEM
Dr. Ög. Üyesi Feride ENGİN YİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Betül TOSUN
Öğretim Görevlisi Selver GÜLER
Öğretim Görevlisi Sezer AVCI
Öğretim Görevlisi Betül TATLIBADEM
Araştırma Görevlisi Ezgi DİRGAR
Araştırma Görevlisi İsmail AKSU
Araştırma Görevlisi Ezgi DİRGAR

Akademik Geçmiş
Lisans : Gaziantep Üniversitesi -Hemşirelik
Yüksek Lisans : HKU - Hemşirelik BD
Doktora : HKU- Hemşirelik BD

Telefonu : 0 (342) 211 80 80- 1534
Odası : Heas- 202
E-Posta : ezgi.eralp@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Ezgi DİRGAR
Kısa Özgeçmiş2015 yılında Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümünü 3.lük derecesiyle bitirdi. Aynı yıl Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programına kabul edildi. 2016 yılında araştırma görevlisi olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokuluna başladı. 2017 yılında ''Kendisine İnsülin Enjeksiyonu Uygulayan Diyabetlilerin Uygulama Hataları ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi'' başlıklı yüksek lisans tezini bitirdi. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Doktora Programında eğitimini sürdürmektedir. 
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Araştırma Konuları

 

Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   1 Doğan M., Koyuncu A., Dirgar E.,Paksoy E., Paksoy E., THE USE OF SIMULATOR IN BASIC LIFE SUPPORT TRAINING, Öhder I. Uluslararası Iv. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi,poster bildiri, 13-17 Nisan 2016, İZMİR
2 Dirgar E., Tatlıbadem B., Avcı S., Güler S., The Effect Of Robotic Chemotherapy Units On Nursing Practices, 1 st İnternational Congress on Cancer and İon Channels, 21-23 September, poster bildiri, 2017,Ş.URFA
3 Dirgar E., Olgun N., Examining The Malpractices of Diabetic İndividuals Self- İnjecting İnsulin and The Associated Factors, 6.th Scientific Conference with İnternational Participant, 9- 10 March, 2018, oral presentation, SLOVENİA/ MARİBOR 
4 Avcı S., Tatlıbadem B., Dirgar E., Güler S., Ortabağ T., Adölesanların Cep Telefonu Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslar arası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, poster bildiri, 23- 26 Nisan 2018, Ankara
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  

Olgun N., Buğdaycı N., Eralp E., Diabetes Mellitus ve Miyokard İnfarktüsü İlişkisi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Cilt:8 Sayı:1 Ocak-Haziran 2016
2 Dirgar E., Olgun N., Palyatif Bakımda Diyabet Yönetimi, Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Cilt: 8 Sayı:2 Temmuz-Aralık 2016

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  

1Sohbet R., Eralp E., Hemşirelik öğrencilerinin anne sütü hakkındaki bilgi düzeyi ,13.UHOK, poster bildiri, 2014, Trabzon
2Ovayolu Ö., Ovayolu N., Eralp E., Hemşirelik 1.- 4. sınıf öğrencilerinin kanser ve tarama programları hakkındaki farkındalıkları , 14.UHOK, poster bildiri, 2015, Kayseri
3Olgun N., Eralp E., Yoğun Bakımda Diyabetik Ketoasidoz: ‘Olgu Sunumu’, 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, poster bildiri, İzmir,2016
4 Dirgar E.,Güler S., Tatlıbadem B., Avcı S., Ortabağ T., Havlioğlu S., Mamuk A., Demir İ., Bir Üniversite Hastanesindeki Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüm Kaygılarının Değerlendirilmesi, 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, sözel bildiri 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
5 Avcı S., Tatlıbadem B., Dirgar E., Güler S., Köçkar Ç., Kılınç S., Çiçek B., Tonguz R., Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamına İlişkin Algıların ve Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Belirlenmesi, , 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, sözel bildiri, 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
6 Güler S., Tatlıbadem B., Dirgar E., Avcı S., Çiğdem Z., Taygav R., Polat Z., Yoğun Bakım Hemşirelerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirimesi, 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, sözel bildiri 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
7 Güler S., Dirgar E., Tatlıbadem B., Avcı S., Yiğit F., Tilki T., Doğan E., Yoğun Bakım Sağlık Çalışanlarının Uykusuzluğunu Etkileyen Faktörlerin ve Uykusuzluk Şiddetinin Belirlenmesi, 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, sözel bildiri 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
8 Avcı S., Tatlıbadem B., Güler S., Dirgar E., Yiğit F., Alagöz N., Tümbaş Z., Yuvarlak Y.,Yeni Doğum Yapmış Annelerin Gebelik Sürecindeki Doğum Endişelerinin Belirlenmesi, 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, poster bildiri, 4- 6 Nisan 2018, Çanakkale

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1  

1 Seçkin Bildiri Ödülü- Güler S., Dirgar E., Tatlıbadem B., Avcı S., Yiğit F., Tilki T., Doğan E., Yoğun Bakım Sağlık Çalışanlarının Uykusuzluğunu Etkileyen Faktörlerin ve Uykusuzluk Şiddetinin Belirlenmesi, 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, sözel bildiri 5-7 Nisan 2018, Gaziantep

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1  

1 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19- 22 Mayıs 2016, İzmir
2 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri
3 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014, Trabzon
4 Ulusal veUluslarası AR-GE Destek Programları ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, 17- 18 Kasım 2016, Gaziantep
5 IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 5- 7 Mayıs 2016, İstanbul
6 IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, Diyabetik Ayak Bakım Kursu, 5- 7 Mayıs 2016, İstanbul
7.6 .1.7 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk Yardım Kursu, 22 Mart 2016, Gaziantep 
7.6 .1.8 Gaziantep 1. Yenidoğan Günleri, 02-03 Haziran 2016, Gaziantep
7.6 .1.9 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,EKG Yorumlama Kursu,19- 22 Mayıs 2016, İzmir
7.6 .1.10 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Temel Mekanik Ventilasyon Kursu,19- 22 Mayıs 2016, İzmir
7.6 .1.11 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,Glisemi Kontrolü ve Diyabet Yönetimi Kursu, 19- 22 Mayıs 2016, İzmir
7.6 .1.12 1 st İnternational Congress on Cancer and İon Channels, 21-23 September,2017,Ş.Urfa
7.6.1.13 1. Halk Sağlığı Günleri, 17- 18 Kasım, 2017, Gaziantep
7.6.1.14  Hemşirelik Süreci Sempozyumu, 09- 11 Ocak, 2018, Mersin
7.6.1.15 6.th Scientific Conference with İnternational Participant, 9- 10 March, 2018, SLOVENİA/ MARİBOR 
7.6.1.16 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
7.6.1.17 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Temel Mekanik Ventilasyon Kursu 5-7 Nisan 2018, Gaziantep
7.6.1.18 3.Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Temel EKG Kursu, 5-7 Nisan 2018, Gaziantep